КОНКУРС

ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК И ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА РАДНУ 2020/2021  ГОДИНУ

          Конкурс за пријем деце на целодневни боравак у трајању од 10 сати

траје од 01.04.2020. до 15.04.2020.године

Број расположивих места за целодневни боравак, након извршене обнове, по групама у централном објекту у Жагубици:

  • ЈАСЛЕНА ГРУПА   –        4  МЕСТА
  • МЛАЂА ГРУПА     –         1 МЕСТО
  • СРЕДЊА ГРУПА     –       0 МЕСТА
  • СТАРИЈА ГРУПА    –       0 МЕСТА
  • ППП – ЦЕЛОДНЕВНА – 12 МЕСТА

УКУПНО :           17  МЕСТА

У мешовитим групама при школама:

 

– МЕШОВИТА ГРУПА(целодневна) У КРЕПОЉИНУ –

од 3 године до 5,5 година – 17 МЕСТА

– МЕШОВИТА(целодневна) ГРУПА У ЛАЗНИЦИ –

од 3 године до поласка у школу –  7 МЕСТА

МЕШОВИТА ГРУПА (полудневна) У ОСАНИЦИ

од 3 године до поласка у школу –  8 МЕСТА

МЕШОВИТА ГРУПА (полудневна) У СИГАМА

– од 3 године до поласка у школу –  12  МЕСТА

 

 

УПИС ДЕЦЕ У ПРИПРЕМНО ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ У ТРАЈАЊУ ОД 4 САТА ЗА НАСЕЉА  СУВИ ДО, МИЛАТОВАЦ, ВУКОВАЦ, ИЗВАРИЦА, РИБАРЕ И ЈОШАНИЦА ЈЕ СВАКОГ РАДНОГ ДАНА У ПЕРИОДУ ОД  08:00 ДО 14:00 ЧАСОВА

 

ДЕЦА ИЗ КРЕПОЉИНА, МИЛАНОВЦА И КРУПАЈЕ ППП ПРОГРАМ ПОХАЂАЋЕ У НОВОМ ОБЈЕКТУ У КРЕПОЉИНУ.

 

ВРШИЋЕ СЕ УПИС ДЕЦЕ ЗА ЈАСЛЕНУ ГРУПУ (ОД 1 – 3 ГОДИНЕ) У КРЕПОЉИНУ КОЈА ЋЕ СЕ ФОРМИРАТИ УКОЛИКО БУДЕ ДОВОЉАН БРОЈ ДЕЦЕ ПО НОРМАТИВУ.

 

Одлуку о пријему деце доноси Уписна комисија коју именује директор Установе.

 Резултати Конкурса биће објављени на огласним таблама и на сајту Установе   poletaraczagubica.edu.rs

 

Рок за жалбе је 8 дана од дана објављивања резултата Конкурса.

 

Пријаве и документација достављена после конкурсног рока неће се узимати у разматрање.

За све додатне информације можете се обратити на телефон: 012/7643-116.