О нама

ПУ „Полетарац“  почела je са радом 1986. године, са једном јасленом, средњом и предшколском групом и са десет запослених.

Активним учешћем у свим активностима, у локалној средини и шире, стручним усавршавањем и сталним подизањем квалитета услова за боравак и васпитно-образовни рад са децом, постала је носилац свих важнијих културних и јавних дешавања, како у општини

Установа има верификацију за рад, а верификовани су и сви објекти по насељима.

 

Развојни план Установе је донет за период 2017 – 2021 године.

Годишњи план рада Предшколске Установе усклађује  место, време, начин и носиоце остваривања програма васпитања и образовања као и друга питања од значаја за функционисање Установе.

Према распореду Нове основе програма васпитања и образовања у нашој Установи ће се примењивати од 01. 09. 2021. године.

 

ДЕЛАТНОСТ  наше Установе карактерише:

– Бесплатан вртић ( Одлуком Скупштине  општине Жагубица бесплатан je вртић за децу у централном објекту и при школама у Крепољину и Лазници)

– Бесплатан превоз деце из удаљених насеља.

     –  Велики обухват деце предшколског узраста.

     –  Организација Ликовно-еколошке колоније за децу и васпитаче Браничевског и Подунавског округа, већ  18 година, а прикључују нам се и предшколске установе из других округа, чија концепција је препознатљива и у Новим основама програма.

     – Потписан Меморандум о међуинституционалној сарадњи на нивоу оснивача и свих институција од јавног значаја, чији смо ми иницијатори.

    –  Велики број пројеката везаних за Јавне радове са НСЗ-ом, стручних пројеката презентованих на Окружним, Републичким и Балканским конференцијама за васпитаче, који су реализовани заједно са децом, родитељима и другим законским заступницима, друштвеном средином…

    –  Подршка социјално угроженој деци (Ромима и деци на хранитељству, као и њиховим хранитељима) у виду обухвата, стручне помоћи, хуманитарног рада и донација…

   –   Подршка деци у инклузији и транзицији, као и њиховим родитељима и другим законским заступницима.

   –  Организовање предавања и трибина на актуелне теме за родитеље, друге законске заступнике и запослене.

 

На основу спроведеног уписа деце ( преко портала Е-упис и на класичан начин) планира се формирање група, типова боравка и оптимално коришћење капацитета Установе .